Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Εγκλημα διαρκείας στην Κάρλα

Την ώρα που η λίμνη Κάρλα εκπέμπει SOS, οι τοπικοί φορείς ανασκουμπώνονται έχοντας πλέον τη βεβαιότητα ότι η λίμνη είναι άρρωστη και χρειάζονται δραστικές παρεμβάσεις, αποκαλύπτεται η ολιγωρία της Πολιτείας και των αρμοδίων Υπουργείων, που ενώ σηκώνουν το βάρος ενός μεγάλου περιβαλλοντικού έργου την ίδια ώρα κωλυσιεργούν για τα αυτονόητα.

Παρεμβάσεις και νομικά «όπλα» που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να θωρακίσουν τη λίμνη από τη ρύπανση και από τις δεκάδες επιθέσεις που δέχεται το οικοσύστημά της παραμένουν μόνο στα χαρτιά και στις υπουργικές εξαγγελίες, ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ αφορούν στην καταστρατήγηση των όρων που είχαν τεθεί εξαρχής από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης το 2000.
Δέκα χρόνια μετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής επικαλείται ότι από τη στιγμή που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα έργα και δεν έχει πληρωθεί με νερό ο ταμιευτήρας δεν υφίσταται υδατικό σύστημα Κάρλας ώστε να αξιολογηθεί. Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εδώ, αφού το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα «θωρακίζει» ουσιαστικά την λίμνη, αλλά και ούτε στην ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της απόφασης με την οποία θα καθοριστούν λεπτομερώς οι θέσεις των σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης αλλά και οι Φορείς που θα αναλάβουν τη λειτουργία τους.
Καταστρατηγούνται οι όροι…Η κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - Γεωργίας - Πολιτισμού και Ανάπτυξης το 2000 όριζε μεταξύ άλλων ότι καμία ποσότητα νερού της περιοχής δεν μπορεί να διατίθενται στον Παγασητικό Κόλπο μέσω της σήραγγας, παρά μόνο σε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες ή πλημμύρες μεγάλης χρονικής διάρκειας όταν πλέον είναι αδύνατη η αντιπλημμυρική λειτουργία της τεχνητής λίμνης ή σε περιπτώσεις όπου τούτο επιβάλλεται για λόγους οικολογικής προστασίας της λίμνης. Και όμως το Δεκέμβριο του 2009 παρουσία των νομαρχών Λάρισας και Μαγνησίας, σύμφωνα με την ΕΥΔΕ Κάρλας, εδόθη προφορική εντολή και εξουσιοδότηση να ανοιγοκλείνει το θυρόφραγμα από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, όποτε ο ίδιος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό.
Στο πέρας των χρόνων εξάλλου δεν εκδόθηκε ποτέ συνολική απόφαση που προβλέπεται και από την Υγειονομική Διάταξη για τις επιτρεπόμενες χρήσεις νερών της τεχνητής λίμνης και του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής για τη διαβίωση των κυπρινοειδών, ενώ επίσης δεν τηρήθηκε η υποχρέωση να μη γίνεται καμία ανόρυξη νέων αρδευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή.
Στις καλένδες παραμένει επίσης η απόφαση οι αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες να μεριμνήσουν για τη θεσμοθέτηση της περιοχής του νέου ταμιευτήρα και μίας ζώνης εύρους 300 μέτρων γύρω από την έκταση που θα κατακλυσθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αλλά και η υποχρέωση να εγκατασταθεί άμεσα σύστημα παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων νερών και τα στοιχεία που συλλέγει θα διαβιβάζονται κάθε τρίμηνο στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς επίσης και σύστημα καταμέτρησης της παροχής νερού στα σημεία εισροής και εκροής στον ταμιευτήρα και οι μετρήσεις να κοινοποιούνται.
Δεν έχει ακόμη εξάλλου δημιουργηθεί ζώνη ειδικής διαχείρισης και ποιοτικής αναβάθμισης των στραγγιστικών υδάτων στις χαμηλές περιοχές του βόρειου τμήματος του δυτικού αναχώματος όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί ένα σύστημα τεχνητών υγροτόπων το οποίο θα τροφοδοτείται με στραγγιστικά ύδατα από την 1 τάφρο, επίσης δεν έχουν δημιουργηθεί όπως τονιζόταν στην απόφαση του 2000 τρεις τεχνητές νησίδες ελάχιστου εμβαδού εκάστη 300m2 στην ανώτερη στάθμευση άρδευσης και άνω των 100 m2 στην ανώτερη στάθμη πλημμυρών, ενώ υπό αμφισβήτηση εξάλλου είναι το γεγονός ότι η τάφρος 1 θα διαμορφωθεί σε φυσική δεξαμενή σταθεροποίησης με κατάλληλη εκβάθυνση και διαπλάτυνσή της ώστε τα στραγγιστικά ύδατα να υφίστανται ένα πρώτο καθαρισμό κατά την παραμονή τους μέσα σε αυτή.
Στην εξωτερική πλευρά του Δυτικού αναχώματος τέλος προβλέπεται αλλά ακόμη εκκρεμεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, να δημιουργηθούν παρόχθια οικοσυστήματα με κυρίαρχο δομικό στοιχείο αυτόχθονα δένδρα, αλοφυτικά ημιαλοφυτικά, θάμνους, καλαμώνες και ποώδη φυτά υγρολίβαδων.

Προεδρικό Διάταγμα εν όψει;Σύμφωνα με τα δεδομένα της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης και τα προβλεπόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα που ωστόσο ακόμη παραμένει στις καλένδες (υποτίθεται ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας) για την περιοχή των υγροτόπων Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου προτείνονται μέτρα και ρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς ορθολογικής διαχείρισης και ποιοτικής αναβάθμισης των υδάτινων πόρων του διάσπαρτου επιφανειακού υδρολογικού δικτύου (χείμαρροι και ρέματα) καθώς και των λιμναίων οικοσυστημάτων της περιοχής που συνθέτουν ένα μωσαϊκό βιοτόπων.
Επίσης στο Προεδρικό Διάταγμα προτείνονται μέτρα όπως η βελτίωση των συνθηκών άρδευσης, η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων νερών, η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών έργων, η άσκηση της γεωργίας στις νομίμως υφυστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις, η ορθολογική χρήση, ποιοτική, ποσοτική εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και η λήψη αναγκαίων μέτρων για την εξάλειψη των όποιων πηγών ρύπανσης. Η εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Φορέα Διαχείρισης, αφού εκδοθούν τα αναγκαία όμως προεδρικά διατάγματα.

Ο Φορέας Διαχείρισης«Βλέπουμε μία υποβαθμισμένη κατάσταση τις περισσότερες ημέρες στην Κάρλα. Είναι λίγες οι μέρες που η λίμνη φαίνεται ότι είναι διαυγής. Είναι συχνά τα περιστατικά με θανάτους ψαριών. Από Σεπτέμβριο του 2010 ο Φορέας Διαχείρισης έχει επισημάνει ότι η Κάρλα, παρά το γεγονός ότι είναι λίμνη, παρουσιάζει σημάδια γήρανσης» επεσήμανε αρχές της εβδομάδας η πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Κάρλας Ιφιγένεια Κάγκαλου.
Σύμφωνα με τον Φορέα Διαχείρισης το διάστημα που διανύουμε υπάρχει δοκιμαστική λειτουργία του έργου, ο Φορέας ουσιαστικά είναι συμβουλευτικό όργανο χωρίς καμία εκτελεστική εξουσία, ενώ ο Φορέας λειτουργίας δεν έχει ακόμη συσταθεί.
«Η Κάρλα πρέπει να γίνει λίμνη και όχι αποδέκτης αποβλήτων» σημειώνει με νόημα η κ. Κάγκαλου, που για μία ακόμη φορά σημειώνει ότι «ο Φορέας Διαχείρισης, έχοντας ως εταίρους τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής, αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για προστασία του συστήματος, για παρακολούθηση των σπανίων ειδών που φιλοξενούνται και για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας».
http://taxydromos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου