Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

Fuck you I won't do what you tell me - Revolution South Africa 2011

Hardcore! Όχι για ευαίσθητους θεατές. Μήνυμα από το λαό με την κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής. Λαμβάνοντας Επιστροφή στήν Νότια Αφρική! 2011 Παγκόσμια Επανάσταση

Hardcore! Not for sensitive viewers. Message from the people to the South African government. Taking Back South Africa! 2011 Worldwide Revolution

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου