Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

Πλήρης και αναίσχυντη κατάρρευση της Εθνικής Υγείας και του Κοινωνικού Κράτους!!!

Αυτό που συμβαίνει είναι ανήκουστο!!! Πλήρης κατάρρευση της Υγείας και του Κράτους Πρόνοιας...
Μετά από αυτά που διαβάσατε εδώ και εδώδιαβάστε τώρα και την πλήρη λίστα της ντροπής των περικοπών στην Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια. Εμείς σας την παραθέτουμε έτσι όπως μας την έδωσαν, ασχολίαστη! Τα σχόλια περιττεύουν και τα συμπεράσματα δικά σας...

Διαβάστε τη Λίστα της Ντροπής:

Μειώσεις κωδικών του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με πρόσφατη (26/8/2011) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (αρ. πρωτ. 2/59950/0020, αρ απόφασης: 000 15 000207)

(Η αρχική πίστωση είναι το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό πριν την έναρξη του οικονομικού έτους και αφορά τις δαπάνες όλου του έτους. Δεδομένου ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει το μέσον του έτους, στις περιπτώσεις που τα ποσά μείωσης ξεπερνούν το 40% πρέπει να θεωρηθεί ότι στους συγκεκριμένους κωδικούς τα υπόλοιπα είναι πλέον μηδέν ή πολύ κοντά στο μηδέν)

ΚΑΕ 2311 Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων: μείωση 9.210.000

(αρχική πίστωση 33.362.012 € ποσοστό μείωσης 28%)


ΚΑΕ 2312 Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: μείωση 15.700.000

(αρχική πίστωση 31.414.150 € ποσοστό μείωσης 49,97%)


ΚΑΕ 2314 Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας: μείωση1.900.000

(αρχική πίστωση 12.500.000 € ποσοστό μείωσης 15%)


ΚΑΕ 2323 Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης και φαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους: μείωση 1.600.000

(αρχική πίστωση 9.300.000 € ποσοστό μείωσης 17%)


ΚΑΕ 2477 Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Ε.Τ.: μείωση 2.320.000

(αρχική πίστωση 5.305.319 € ποσοστό μείωσης 43%)


ΚΑΕ 2541 Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: μείωση 7.900.000

(αρχική πίστωση 47.643.000 € ποσοστό μείωσης 16%)


ΚΑΕ 2542 Επιχορήγηση στo Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου: μείωση 5.200.000

(αρχική πίστωση 56.635.000 € ποσοστό μείωσης 9%)


ΚΑΕ 2543 Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: μείωση 3.850.000

(αρχική πίστωση 10.373.000 € ποσοστό μείωσης 37%)


ΚΑΕ 2544 Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας: μείωση
36.895.000

(αρχική πίστωση 81.989.000 € ποσοστό μείωσης 45%)


ΚΑΕ 2545 Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.: μείωση 11.730.000

(αρχική πίστωση 23.000.000 € ποσοστό μείωσης 51%)


ΚΑΕ 2546 Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, περιλαμβανομένης και της κα-ταβολής του ετήσιου τοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: μείωση 6.300.000

(αρχική πίστωση 13.119.000 € ποσοστό μείωσης 48%)


ΚΑΕ 2548 Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.: μείωση 19.000.000

(αρχική πίστωση 30.400.000 € ποσοστό μείωσης 49%)


ΚΑΕ 2549 Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα: μείωση 4.390.000

(αρχική πίστωση 8.930.000 € ποσοστό μείωσης 49%)


ΚΑΕ 2555 Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων Πρόληψης μείωση 4.500.000

(αρχική πίστωση 9.000.000 € ποσοστό μείωσης 50%)


ΚΑΕ 2291 Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων: μείωση 8.396.000

(αρχική πίστωση 14.917.000€ ποσοστό μείωσης 60%)


ΚΑΕ 2335 Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας: μείωση 2.050.000

(αρχική πίστωση 15.549.352 € ποσοστό μείωσης 13%)


ΚΑΕ 2556 Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου: μείωση 1.810.000

(αρχική πίστωση 2.760.000 € ποσοστό μείωσης 65%)


ΚΑΕ 2559 Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης: μείωση 1.845.000

(αρχική πίστωση 3.940.000 € ποσοστό μείωσης 45%)

http://logia-starata.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου