Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ALTER ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΟ BLOG ΜΑΣ

Ο κύριος Καταγής μετά από το δημοσίευμα μας (εδώ) μας απάντησε. Τον ευχαριστούμε πολύ  που μας έκανε αυτή την ''τιμή'' έστω και αν κάποιοι, του το σφύριξαν ότι έχουμε γράψει για το πρόσωπο του!!  Πριν δημοσιεύσουμε την απάντηση του κυρίου Καταγή θέλουμε να του διευκρινίσουμε κάτι που μάλλον του το έχουν μεταβιβάσει λάθος. Το  blog μας δεν έχει καμία σχέση με το alter όπως κάποιοι τον πληροφόρησαν. Επίσης θέλουμε να ζητήσουμε συγνώμη από τον κύριο Καταγή και να του πούμε ότι έχει δίκιο στο μήνυμα του στο σημείο που αναφέρει ότι είναι δικαστικός μεσολαβητής. Από λάθος μας νομίζαμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά περιμένουμε με αγωνία να μας απαντήσει στα ερωτήματα μας, να ξαναπούμε ότι δεν είμαστε γνώστες του αντικειμένου απλά εκφράσαμε κάποιες απορίες τόσο δικές μας όσο και των αναγνωστών μας βάση των μηνυμάτων που καθημερινά λαμβάνουμε ...

Είμαστε ανοιχτοί σε οποιονδήποτε διάλογο με τον κύριο Καταγή και όποτε βρεί τον χρόνο, επειδή καταλαβαίνουμε πόσο πολυάσχολος είναι, τον καλούμε να μας διαφωτίσει στις ακόμα αναπάντητες ερωτήσεις μας.
Ακολουθεί η απάντηση του κυρίου Καταγή:


Κύριοι μικρής ομάδας Εργαζομένων ΑΛΤΕΡ, έχω σοβαρές δικαστικές αναθέσεις να μελετήσω και να γνωμοδοτήσω σε πολλά δικαστήρια, από το να σας κάνω μάθημα περί διαμεσολάβησης. Αυτές οι πηγές που αναρτάται είναι διαφορετικού περιεχομένου(κατ' ιδιωτική ανάθεση νομικού συμβούλου δικηγόρου σαφώς και εξωδικαστικά ) από τους εφαρμοζόμενους νόμους των Ελληνικών Δικαστηρίων ήτοι Ν.3588/2007 και Ν.4013/2011. Και μην κάνετε αδιάφορα τους ανόητους γιατί τελικά η δικαστική απόφαση 1002/2011 που με ορίζει ως δικαστικό μεσολαβητή του άρθ. 99 ΠτΚ κι όχι διαμεσολαβητή του παραπάνω νόμου-σας περί δικηγόρων σας καταδεικνύει περίτρανα σε αυτό που προσποιείστε ότι δεν είστε. Ψάχνεστε για αφορμές προστριβών και ο κάθε Αναγνώστης που σέβεται την νοημοσύνη-του που προφανώς εσείς την προσβάλλεται θα σας κατακρίνει τα μάλα. Με συνείδηση ο δικ. μ.ε.σ.ο.λ.α.β.η.τ.ή.ς. Καταγής Ιωάννης, 28.04.12, 21:04

Αυτό ήταν το μήνυμα του κυρίου Καταγή τον οποίο ευχαριστούμε πολύ,γιατί εξαιτίας του κάναμε νέες έρευνες στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να ανακαλύψουμε καινούργια στοιχεία και πληροφορίες. Σας τα παραθέτουμε μαζί με δικές μας διευκρινήσεις (είναι με ξεχωριστό χρώμα ώστε να είναι ευδιάκριτες). 
1. Ο νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012 που έχει δημοσιευτεί στο Πρώτο Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από τις 11 Απριλίου 2012 με το παραπάνω ΦΕΚ, είναι δημοσιευμένος και δεν σηκώνει αμφισβήτηση.
Ο Νόμος ισχύει για όλους τους πολίτες. Και πρέπει να τον γνωρίζουν οι πολίτες. Πόσο μάλλον ο μεσολαβητής που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ.1002/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και προκειμένου για την ουσιαστική και σαφή διαχείριση και συντονισμό στη διαδικασία συνδιαλλαγής της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.».
2. Το Άρθρο 234 του παραπάνω Νόμου που αφορά «Τροποποιήσεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα», προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα (1) ακόμη μήνα».
 
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά: Από τους 4+1 μήνες που έδινε δικαίωμα ο προηγούμενος νόμος για τη διαδικασία συνδιαλλαγής, τώρα προβλέπεται ότι ο χρόνος μειώνεται στους 2+1 μήνες.
 
Επιπλέον η παράγραφος 13 του Νόμου προβλέπει τα εξής:
«Οι διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί διαδικασιών εξυγίανσης που έχουν ήδη αρχίσει κατά την έναρξη εφαρμογής του.
Η προθεσμία των δύο (2) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 101, του Κώδικα αυτού, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, δεν συμπληρώνεται πριν από την παρέλευση ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκτός αν η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών που προέβλεπε η αντικατασταθείσα παράγραφος 1 συμπληρώνεται νωρίτερα».

Στην προκειμένη περίπτωση το τετράμηνο του κ. Καταγή έληξε στις 9 Απριλίου από τη στιγμή που η υπ’ αρ. 1002/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων & Ταμείου Νομικών (αρ. Φύλλου 9385 της 9ης. 12.2011).
Ο νέος νόμος δημοσιεύτηκε στις 11 Απριλίου (ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012)

Άρα η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών που προέβλεπε η αντικατασταθείσα παράγραφος 1 συμπληρώνεται νωρίτερα και κατά συνέπεια πρέπει να σταματήσει η διαδικασία του άρθρου 99.

Γιατί δεν το κάνει ο κ. Καταγής; Γιατί προστατεύει την εργοδοσία του Άλτερ που επιθυμεί να κρατήσει κλειστό το μαγαζί μέσα στο καλοκαίρι, ταλαιπωρώντας ακόμα περισσότερο τους απλήρωτους εργαζόμενους;
Γιατί εν αγνοία του (ελπίζω όχι εν γνώσει του) παίζει το παιχνίδια του μεγαλομετόχου Γ. Κουρή που θέλει να φέρει 5-10 ανθρώπους του να ανοίξουν τζάμπα το μαγαζί, δίχως να εξοφλήσει τους 650 απλήρωτους εργαζόμενους;

Ο ίδιος ο κ. Καταγής έχει πει δημόσια πως από την εταιρεία Ελεύθερη Τηλεόραση παίρνει ως αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ. Δηλαδή για τους τέσσερις μήνες έχει λάβει περίπου 20.000 ευρώ, ενώ το Σεπτέμβριο που ζητάει παράταση ενός μήνα (παραβλέποντας το νόμο για τις τροποποιήσεις του άρθρου 99) θέλει να πάρει ακόμα ένα πεντοχίλιαρο.
Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι του Άλτερ παραμένουν απλήρωτοι και δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειες τους εδώ και ένα χρόνο.

Ο κ. Καταγής παραβλέπει ακόμα και την παράγραφο 5 του νέου Νόμου που προβλέπει ότι «5. Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων. Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την αναστολή της παραγράφου 1 και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην απόφαση.»

Γιατί δεν το αναφέρει στο δικαστήριο ο κ. Καταγής;
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα του νόμου.
Γιατί προστατεύει την εργοδοσία και δεν αναφέρει πως ο νέος νόμος προβλέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 650 εργαζομένων που δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειες τους;
Γιατί μεροληπτεί υπέρ της εργοδοσίας;

Στα ερωτήματα αυτά ο νέος Νόμος δίνει απάντηση.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του νέου Νόμου, «μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά και μετά από αίτηση πιστωτή, αν δεν υπάρχει μεσολαβητής ή ο υπάρχων μεσολαβητής δεν προβαίνει σε σχετική ενημέρωση του δικαστηρίου, μολονότι αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις της ανάκλησης».
Δηλαδή μπορεί ο οποιοσδήποτε πιστωτής άρα και οι εργαζόμενοι να προσφύγουν στο δικαστήριο-αφού δεν το κάνει ο κ. Καταγής-και να πουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99.
Στην προκειμένη περίπτωση, συντρέχει η προϋπόθεση του νόμου από τη στιγμή που έχει παρέλθει το τετράμηνο (που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος) στις 9 Απριλίου.
Γιατί επιμένει ο κ. Καταγής να πάει στο δικαστήριο το Σεπτέμβριο αφού ο νόμος προβλέπει άλλα και δεν του δίνει τη δυνατότητα παράτασης για πέμπτο μήνα όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος;
Αυτό που οφείλει να κάνει είναι να πάει αύριο κιόλας στο δικαστήριο και να πει ότι παρήλθε το τετράμηνο και άρα πρέπει να ανακληθεί η διαδικασία του άρθρου 99.
Αν δεν το κάνει αυτός, μπορεί να το κάνει ο κάθε πιστωτής.
Και κάτι τελευταίο για τον κ. Καταγή.
Σύμφωνα με το άρθρο 106ι του νόμου 4013/2011 με βάση τον οποίο ο ίδιος διορίστηκε, έχει ευθύνες για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται απέναντι σε κάθε πιστωτή για κάθε θετική ζημία.

Οι εργαζόμενοι πλήττονται από τη συνεχιζόμενη ομηρία τους, εν γνώσει του κυρίου Καταγή ο οποίος προσέφυγε στο δικαστήριο για να πάρει παράταση για πέμπτο μήνα μεσολάβησης το…Σεπτέμβριο, ΑΝ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ.
Κύριε Καταγή κάντε το καθήκον σας. Μην το παραβιάζετε.
Δεν νοείται πραγματογνώμονας από τον Πίνακα Πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Πειραιά να μην εφαρμόζει το νόμο που ισχύει από τις 11 Απριλίου. Εφαρμόστε το Νόμο. Έχει τελειώσει το τετράμηνο από τις 9 Απριλίου. Κλείστε τη διαπραγμάτευση, όπως ορίζει ο νόμος.
Ακόμα και ο πρωτοετής σπουδαστής του Πολυτεχνείου μπορεί να αντιληφθεί τι ορίζει ρητά ο νόμος. Δεν χωράει καμία διαπραγμάτευση ή παρερμηνεία…

2 σχόλια:

 1. (σας αφιερώνω λίγα λεπτά εν όψει της πρωτομαγιάς σε ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΟ BLOG ΣΑΣ (4096 χαρακτήρες/απάντηση). ΜΕΡΟΣ 1//2 ::: Αξιότιμοι, χρειάζεστε 'καλές' ειδήσεις που να τραβούν το ενδιαφέρον και αντιλαμβάνεσθε ότι σας τις δίνω με το σοβαρό περιεχόμενο-τους. Ορίστε λοιπόν: -- Διαπιστώνει εύλογα Τις ότι διατείνεσθε μετά βδελυγμίας να κλείσει η περί ου ο λόγος εταιρεία. ΓΙΑΤΙ; ΤΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΧΕΤΕ; ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ.!! --Εκτελώ ευσυνείδητα το καθήκον μου. Οι ημερομηνίες της 19.09.2012 δόθησαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών (κι όχι από τον Πειραιά). Το οποίο (Αθηνών) είναι κυριολεκτικά φορτωμένο. Για τα πτωχευτικά δικαστήρια και συνδιαλλαγής τα δικαστήρια δικάζουν ΜΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΕΣ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε τα πινάκια 'φεύγουν' γρήγορα. Είμαι διαπιστευμένος δικαστικός πραγματογνώμονας στους καταλόγους των Εισαγγελιών και των Πρωτοδικείων των πόλεων: Αθήνας, Καλαμάτας, Αγρινίου, Μεσολογγίου και Πειραιά όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στο διαδικτυακό συμπληρωματικό ιστότοπο-μου: jz-katagis.eu. Ανατρέξτε για το πλήρες βιογραφικό μου ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ. Όμως, ΜΗΝ γράφετε ανακρίβειες (τηλεφωνείστε μου για επιβεβαίωση 210 211 21 12, 6944 154 201) δεν αμείβομαι με 5000 ευρώ. Το παράβολο στο Παρακαταθηκών είναι. Αλλά διακρίνω, εν τούτοις μια έφεση στα κείμενα σας να παίξετε ρόλο Δικαστή. Ο νέος νόμος έχει μεταβατικές διατάξεις βάσει των οποίων δεν εφαρμόζονται όλα και παντού.! Υπάρχουν προϋποθέσεις και δεν είστε αρμόδιοι να τις εξετάσετε ! Γιαυτό λοιπόν μην αναφέρετε σκόπιμες ανακρίβειες όπως μπορεί να εξυπηρετεί τον παραπάνω πονηρό σκοπό-σας (να κλείσει το κανάλι) αφού δεν διευκρινίζετε το "μίσος" σας.
  Κάνω το καθήκον μου όπως και στις παρελθούσες αναθέσεις που είχα. Εδώ η υπόθεση έχει πολύ όγκο συνδιαλλαγής και είναι αρκετά περίπλοκο. Η παράταση ήτο αναγκαία, και την ημερομηνία την συνέταξε το σεβαστό Πρωτοδικείο Αθηνών βάσει των Πινακίων τα οποία προσδιορίζει νομίμως και προσηκόντως βάσει της σειράς προσέλευσης των αιτήσεων προς προσδιορισμό δικασίμων εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. ΕΑΝ κάτι ήτο παράνομο δεν θα προσδιόριζε ο δικαστής δικάσιμο. ΑΡΑ ο Αναγνώστης σας αντιλαμβάνεται ότι γράφετε ανακρίβειες και σκοπιμότητες απροσδιορίστου πηγής και προέλευσης. Μήπως κάποιος σας χρηματίζει να τα γράφετε όλα αυτά; Μήπως κάποιοι που έχουν συμφέρον από αυτά που επιδιώκετε και σας πληρώνουν ακόμη και τις συνδρομές-σας στον hoster που έχει η ιστοσελίδα σας; ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ περαιτέρω διότι δεν έχω στοιχεία ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ (όπως γράφετε και εσείς) ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ ΚΑΙ ΘΕΤΩ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. kai συνέχεια από την προηγούμενη δημοσίευση λόγω όγκου χαρακτήρων..............................................................
  ΜΕΡΟΣ 2//2 ::: Αυτά για τις αναφορές σας για να είστε ενήμεροι. Δεν υφίσταται μεροληψία, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να υπάρξει, το αρμόδιο και σεβαστό Δικαστήριο εξετάζει την νομιμότητα επί της αρχής και επί του άρθρου στην κάθε υπόθεση που δικάζει. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται εσείς να απορείτε και τα Ελληνικά Δικαστήρια να μην εφαρμόζουν τους νόμους. Έτσι; Γιαυτό ΜΗΝ καίγεστε για τις νέες διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται για τις υπό αίτηση εταιρείες στο άρθρο 99. Και να γνωρίζετε ακόμη, ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΠΙΣΤΩΤΩΝ και του ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις πτυχές που εφαρμόζει ο νόμος αφού αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις. Ρωτήστε κάποιο συνήγορο. Η δημοσιογραφία "δημιουργεί" φαινόμενες καταστάσεις αναφέροντας ειδήσεις. Ενώ η δικαστική πραγματογνωμοσύνη οφείλει να παράγει ΤΕΚΜΗΡΙΑ με τα οποία γνωματεύει τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ. Όταν λοιπόν έρθει ο καιρός και συλλεχθούν και διαπιστευτούν ( ΚΠολΔ άρθρα 432-450 η αποδεικτική δύναμη των εγγράφων, γνησιότητα κλπ ) εκείνα τα τεκμήρια ουδείς θα μείνει ανέπαφος. Ο ρόλος μου είναι σοβαρός και βαρύς και έχω την οικογενειακή ανατροφή από μάνα και πατέρα και την επαγγελματική δεοντολογία να εκτελώ τίμια τα καθήκοντα μου. Δικαίως η Πολιτεία με έχει εξοπλίσει με τόση εξουσία, την οποία υπηρετώ αξιότιμα και ενάρετα. Όλα τα τεκμήρια εξετάζονται με ενδελεχή προσοχή γιατί μπορεί να κρύβουν σκοπιμότητες όπως και οι ιδικές σας εμμονές περί κλεισίματος του καναλιού (μην κρύβεστε, γιατί δεν απαντήσατε ακόμη) δεν διευκρινίστηκαν!!. Ο ρόλος μου ως κοινωνικός λειτουργός είναι να λειτουργήσει η αιτούσα εταιρεία. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ, δεν θα φταίω εγώ. Απλά θα το διαπιστώσω μέσα στο χρονικό διάστημα που μου ορίζει ο νόμος, όπως προβλεπόμενα αιτούμαι στο αρμόδιο Δικαστήριο.
  Ήταν αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που σας ανέφερα, και σας παρακαλώ μην ξαναγράψετε ανακρίβειες περί ανυπόστατων αμοιβών-μου. Κρατήσαμε ένα υψηλό επίπεδο στην συνδιαλλαγή, διατηρήστε το, οι αξιότιμοι κκ Αναγνώστες σας θα μας κρίνουν και θα αξιολογήσουν τις θέσεις. (αρκεί να τις δημοσιεύετε ακέραιες).
  ΜΕ ΤΙΜΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΚΑΤΑΓΗΣ, jz-katagis.eu
  ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΜΒΑ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή