Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Λίγα λόγια για τον διαμεσολαβητή στην υπόθεση ALTER

Δημοσιεύουμε το μήνυμα του κ. Γιάννη Καταγή προς τους εργαζόμενους του ΑΛΤΕΡ, αλλά στο τέλος του κειμένου θέτουμε κάποιες απορίες μας:...

" Εργαζόμενοι ΑΛΤΕΡ μπορείτε να με ρωτάτε ότι επιθυμείτε επί της υπόθεσης της δικαστικής εντολής, και να σας απαντώ ως υποχρέωση μου εφόσον τα ερωτήματα-σας τίθενται εγγράφως στο e-mail μου: john.katagis@eudokimos.gr και σύντομα στο νέο ιστοτόπο του γραφείου μου www.jz-katagis.eu για τον σκοπό της εξυγίανσης 1002/2011 στο άρθρο 105 του νόμου 4013/2011.

Προυπόθεση βέβαια, να είστε προσηκόντως ευπρεπείς και σοβαροί και να μην αναρτώνται ασυναρτησίες στο διαδίκτυο και γενικώς. Μπορείτε ακόμη να αποτίνεσθε στο αρμόδιο Δικαστήριο
του Πρωτοδικείου Αθηνών χωρίς υπεκφυγές των συνηγόρων σας για οτιδήποτε εκτιμάτε ότι άπτεται του νόμιμου συμφέροντος δι' Εσάς με κάθε διαδικαστική πράξη η οποία προβλέπεται από την προβλεπόμενη διαδικασία του ΚΠολΔ και ΚΠΔ.

Με τιμή Καταγής Ιωάννης"Η κοινοποίηση για τον θεσμικό επενδυτή από τις 26 Ιανουαρίου 2012 είναι η κάτωθι:

Προς: Την ΕΣΗΕΑ (fax: 210 3622043)

θΕΜΑ: διαδικασία γνωστοποίησης του νέου στρατηγικού Επενδυτή για την εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ALTER CHANNEL », η οποία εδρεύει επί της οδού Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι Αττικής.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ως άνω πρόταση που υπεβλήθη στα σωματεία των εργαζομένων, η προσωρινή διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι υφίσταται νέος στρατηγικός επενδυτής, ο οποίος και προτίθεται να συμμετάσχει στην προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας κατά τα ειδικώς αναλυόμενα στην ως άνω πρόταση.

Κατά συνέπεια έχει ήδη γνωστοποιηθεί αρμοδίως και ειδικώς το περιεχόμενο των μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας που αφορά στους εργαζομένους της εταιρείας με επάρκεια όλων των στοιχείων που απαιτούνται, προκειμένου να αξιολογήσουν τη σχετική πρόταση.

Τα στοιχεία ταυτότητας και η εν γένει γνωστοποίηση της επιχειρηματικής υπόστασης του στρατηγικού επενδυτή, θα γνωστοποιηθούν νομίμως, εμπροθέσμως και κατά τον προβλεπόμενο στις ως άνω διατάξεις τρόπο, ήτοι από κοινού σε όλους του πιστωτές της εταιρείας, δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση της επικείμενης γενικής συνέλευσης αυτών, οπότε και δύναται νομίμως να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία που συνέχονται με το συνολικό επιχειρηματικό πλάνο αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Κ. Πατήσια, 26 Ιανουαρίου 2012

Με εκτίμηση
Ο Μεσολαβητής της «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»


Σχόλιο pressarismenou: ΕΔΩ

Εμείς με την σειρά μας θα θέλαμε να εκφράσουμε κάποιες απορίες σχετικά με τον ρόλο του κυρίου Καταγή
Ο κύριος Καταγής λοιπόν διορίστηκε σαν διαμεσολαβητής, (δεν ξέρουμε από που) για να βοηθήσει το πρόβλημα που ονομάζετε alter. Εμείς είμαστε άσχετοι, μα εντελώς άσχετοι, με το επάγγελμα του κυρίου Καταγή και απλά κάναμε μια έρευνα στο διαδίκτυο και βρήκαμε τα παρακάτω. 

Έχουμε κάποιες απορίες, αλλά θα τις αφήσουμε στο τέλος του κειμένου.


Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας Διαμεσολαβητής; 

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών και διεξάγεται με τη συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί Διαμεσολάβησης στη νομοθεσία της χώρας μας είναι πλέον γεγονός με την ψήφιση του νόμου 3898/12.12.2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις». Στη διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου (αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές).

Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν, ο διαμεσολαβητής -ο οποίος ορίζεται από τα μέρη- τα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών. H διαμεσολάβηση είναι μια καθαρά εθελοντική διαδικασία, τα μέρη προσέρχονται με τη θέλησή τους και μπορούν να αποχωρήσουν σε κάθε στάδιο αυτής. Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος πρέπει να είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος. Η ευελιξία και η αμεσότητα του χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, επιτρέπουν στα μέρη να επικεντρωθούν στην ουσία της διαφοράς. Δίδεται δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μερών.

Κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, είναι πιθανό να ονοματιστούν και να επιλυθούν προβλήματα, πολύ πριν από την εμφάνιση τους και την κλιμάκωση τους σε πολύ πιο σοβαρά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συμφωνίες ίσως επιτευχθούν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ακόμη και σε μία σύνθετη περίπτωση μπορεί η συμφωνία να επιτευχθεί μέσα σε λίγες μέρες. O Διαμεσολαβητής λόγω των ιδιαιτέρων τεχνικών που χρησιμοποιεί, ενεργεί ως καταλύτης και επιτρέπει, συχνά στο διάστημα μιας ημέρας, την επίλυση της διαφοράς, ακόμα και όταν οι προηγηθείσες διαπραγματεύσεις, είτε μεταξύ των ίδιων των μερών είτε μεταξύ των δικηγόρων τους, αποτύχουν.

Όπως η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ έχει δείξει, η Διαμεσολάβηση, όταν διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο διαμεσολαβητή που τις περισσότερες φορές είναι δικηγόρος, επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν, να λύσουν παρεξηγήσεις, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινό κείμενο.

Το κείμενο το βρήκαμε ΕΔΩ

Από όλα αυτά που διαβάσαμε, ο κύριος Καταγής τα εφαρμόζει?

Ασκεί ο κύριος Καταγής, την δικηγορία?

Η εταιρεία του, τι σχέση έχει με αυτό που ισχυρίζεται ότι κάνει? Δηλαδή τον διαμεσολαβητή. (Κάντε κλίκ ΕΔΩ)

Ποια είναι η προϋπηρεσία του κυρίου Καταγή, σε σχέση με την διαμεσολάβηση του προς άλλες εταιρίες ... μήπως είναι η πρώτη του υπόθεση ?

Φήμες, ακούγονται ότι πληρώνεται κιόλας .... 

Πόσο αμερόληπτο είναι αυτό για κάποιον διαμεσολαβητή...
Ποιος τον πληρώνει ? Το κράτος ?

3 σχόλια:

 1. Κύριοι μικρής ομάδας Εργαζομένων ΑΛΤΕΡ, έχω σοβαρές δικαστικές αναθέσεις να μελετήσω και να γνωμοδοτήσω σε πολλά δικαστήρια, από το να σας κάνω μάθημα περί διαμεσολάβησης. Αυτές οι πηγές που αναρτάται είναι διαφορετικού περιεχομένου(κατ' ιδιωτική ανάθεση νομικού συμβούλου δικηγόρου σαφώς και εξωδικαστικά ) από τους εφαρμοζόμενους νόμους των Ελληνικών Δικαστηρίων ήτοι Ν.3588/2007 και Ν.4013/2011. Και μην κάνετε αδιάφορα τους ανόητους γιατί τελικά η δικαστική απόφαση 1002/2011 που με ορίζει ως δικαστικό μεσολαβητή του άρθ. 99 ΠτΚ κι όχι διαμεσολαβητή του παραπάνω νόμου-σας περί δικηγόρων σας καταδεικνύει περίτρανα σε αυτό που προσποιείστε ότι δεν είστε. Ψάχνεστε για αφορμές προστριβών και ο κάθε Αναγνώστης που σέβεται την νοημοσύνη-του που προφανώς εσείς την προσβάλλεται θα σας κατακρίνει τα μάλα. Με συνείδηση ο δικ. μ.ε.σ.ο.λ.α.β.η.τ.ή.ς. Καταγής Ιωάννης, 28.04.12, 21:04

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΥΡΙΟΙ, χαίρομαι που αποδεχτήκατε το λάθος σας επί των εννοιών του "διαμεσολαβητή" και εκείνης του "μεσολαβητή". Αυτό αποδεικνύει ότι δεν γνωρίζετε, αλλά διδάσκεσθε.
   και για τα υπόλοιπα ομοίως πριν 10 λεπτά σας απάντησα κατάλληλα.
   Καλή και αντικειμενική ειδησεογραφία
   Καταγής Ιωάννης

   Διαγραφή
  2. ΚΥΡΙΟΙ,
   'ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΝΑΤΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ.

   Διαγραφή