Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Το 2ο mail Κυριακόπουλου - Από την Τρίτη ξεκινούν οι υπογραφές ατομικών συμβάσεων στο Star

Στη συνέχεια παραθέτουμε αυτούσιο το δεύτερο mail που έλαβαν οι εργαζόμενοι στο Star εχθές το μεσημέρι από τον Πάνο Κυριακόπουλο και ζητάει από την Τρίτη, 26 του μηνός να προσέλθουν όλοι αδιαμαρτύρητα να υπογράψουν τις νέες ατομικές συμβάσεις. Αν και υποτίθεται ότι εθελοντικά και οικειοθελώς υπογράφουν οι εργαζόμενοι, όσοι αρνηθούν...


 ... θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν από το κανάλι.

«From: Kyriakopoulos Panos
Sent: Wednesday, April 20, 2011 2:23 PM
To: All Star
Subject: Πρόγραμμα αντιμετώπισης κρίσης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρά το αίτημα παράτασης για να συζητηθεί η πρόταση της Διοίκησης και να υποβληθούν βελτιώσεις ,μέχρι σήμερα δεν έλαβα κάτι.
Παραθέτω παρακάτω την τελική πρόταση με ορισμένες αλλαγές και διευκρινήσεις, όπως ότι το ποσοστό μείωσης για το ποσοστό πάνω από € 1,500 μειώνεται από 20% στο 18%, δεν τροποποιείται το καθεστώς των αδειών και οι προσαυξήσεις της Κυριακής θα είναι σύμφωνες με την εργατική νομοθεσία, χωρίς να αλλάζει το υφιστάμενο καθεστώς των ρεπό

•Για τα πρώτα € 1,500 μηνιαίου μικτού μισθού η μείωση θα είναι 8%.
•Για το ποσό πάνω από τα € 1,500 η μείωση θα είναι 18%.
•Οι μειώσεις θα γίνουν στον μισθό όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/3/2011. Δηλαδή θα ισχύσουν όλες οι ωριμάνσεις και αυξήσεις που έχουν δοθεί όλη την περίοδο που δεν ισχύει η ΣΣΕ.
•Δηλαδή εάν κάποιος λαμβάνει μηνιαίο μικτό μισθό € 2,000 τότε η μείωση θα είναι € 1,500*8% + (€2,000 - € €1,500)*18% = € 120 + €90 = € 210, δηλ 10.5%. Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι κρατήσει είναι της τάξης του 25 %, η καθαρή μείωση είναι περί τα € 157 μηνιαίως. Για μηνιαίο μισθό € 2,500 η μείωση θα είναι € 300 ή 12%.
•Η πλειοψηφία των εργαζομένων λαμβάνουν μικτούς μηνιαίους μισθούς μεταξύ € 1,700 - € 2,200 και συνεπώς η μείωση θα είναι κατά μέσο κάτω από 10%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν το μισθό που ελάμβαναν το 2008 η το 2009. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κλάδος της οικονομίας όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων λαμβάνουν μισθούς πάνω από € 1,500.
•Δεν θα υπάρξει καμία μείωση μισθού για προσωπικό που λαμβάνει κάτω από € 1,250 και σε περίπτωση που εφαρμόζοντας την παραπάνω μείωση ο μισθός μειώνεται κάτω από € 1,250, τότε η μείωση θα περιορισθεί ώστε ο μισθός να είναι € 1,250.
•Για το προσωπικό που ο μισθός του είναι πάνω από € 7,500 η μείωση μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό που προκύπτει από τον ανωτέρω μαθηματικό τύπο. Θα γίνει συγκεκριμένη πρόταση σε κάθε εργαζόμενο αυτής της κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που έχει υπογραφεί σύμβαση ορισμένου χρόνου. Στις περιπτώσεις που έχει γίνει ήδη μείωση μισθού αυτό θα ληφθεί υπόψη και ως προς το ποσοστό της νέας μείωσης και ως προς την ημερομηνία εφαρμογής. Η εταιρία θα τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις της, είτε προφορικές είτε γραπτές.
•Μέχρι την 31/12/2012 οι αμοιβές θα είναι σταθερές και δεν θα υπάρχει αύξηση για οποιαδήποτε αιτία. Μετά την ημερομηνία αυτή, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και της αγοράς θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.
•Σε περίπτωση που λυθεί η συνεργασία, με ευθύνη της εταιρίας, με κάποιον εργαζόμενο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, η νόμιμη αποζημίωση που θα καταβληθεί θα είναι με βάση τον μισθό πριν την μείωση.
•Οι όροι για εργασία Σαββάτου και Κυριακής θα παραμείνουν ως προβλέπουν σήμερα οι ΣΣΕ. Η προσαύξηση της Κυριακής θα είναι όσο ορίζει η εργατική νομοθεσία.
•Οι αμοιβές για εκτός έδρας θα ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
•Θα ισχύσουν οι υπόλοιποι όροι των ΣΣΕ όλων των προηγουμένων ετών, πλην αυτών που μεταβάλλονται. Οι όροι αυτοί θα είναι καταγεγραμμένοι στην σύμβαση.
•Ειδικά οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς πρόσθετη αμοιβή σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, δηλ ιστοσελίδα κλπ και θα πρέπει να αναρτούν καθημερινά τουλάχιστον ένα άρθρο ή είδηση στην ιστοσελίδα του σταθμού.
•Σε περίπτωση υπογραφής ΣΣΕ μεταξύ ΕΙΤΗΣΕΕ και ΕΣΗΕΑ ή ΕΠΗΕΑ, η κλαδική σύμβαση αυτή σύμφωνα με τον νόμο υπερισχύει των ατομικών συμβάσεων και συνεπώς ο εργαζόμενος θα λαμβάνει αυτά που προβλέπει η νέα ΣΣΕ. Η σύμβαση αυτή θα δεσμεύει το ΣΤΑΡ σε κάθε περίπτωση. Θα περιληφθεί σχετικός όρος στην Ατομική σύμβαση.
•Εάν κάποιος εργαζόμενος επιθυμεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εταιρία μπορεί να το δηλώσει μέχρι τέλος της εβδομάδος (μέχρι 15/4/2011) στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και η εταιρία μπορεί να του προτείνει συγκεκριμένο πακέτο αποζημίωσης. Κάθε περίπτωση θα εξετασθεί ξεχωριστά.
•Οι ατομικές συμβάσεις θα ισχύσουν από 1/7/2011

Η ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι εθελοντική.

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων θα είναι διαθέσιμη για υπογραφή των νέων συμβάσεων από την Τρίτη 26/4/2011. Θα παρακαλούσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να λειτουργήσει ο σταθμός χωρίς εκκρεμότητες.

Ευχαριστώ

Π.Κ»
 http://www.enimerosi24.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου