Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ALTER


Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, καθώς και της υπ' αριθμόν 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε." με δ.τ. ALTER CHANNEL ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που πραγματοποιήθηκε την 16-5-2011 έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κου Βασιλείου Κοσμόπουλου τόσο από τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας όσο και από την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ καθώς και η παραίτηση της κας Χρυσαυγής Πεχλιβανίδου από την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
Ο κος Κοσμόπουλος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία ως Γενικός Διευθυντής Μέσων Παραγωγής και Μετάδοσης, ενώ η κα Πεχλιβανίδου ως Διευθύντρια Λειτουργίας. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας να μην προχωρήσει επί του παρόντος στην αντικατάσταση των  παραιτηθέντων μελών. Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
-Κωνσταντίνος Γιαννίκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
-Ανδρέας Κουρής του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
-Γεώργιος Κουρής, του Ανδρέα,  μη εκτελεστικό μέλος
-Εμμανουήλ Ξενάκης-Βαλέττας, του Σόλωνος,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
-Άννα Κοντοδήμου του Γερασίμου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γιαννίκος. Η θητεία του Δ.Σ λήγει την 27-6-2013  και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου