Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Επιστολή της DIGEA στην Ανεξάρτητη Αρχή σχετικά με την εκπομπή του σήματος του Τ/Σ ALTER!

Σήμερα κατά την ενημέρωση των συντακτών, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. κος Ιωάννης Λασκαρίδης ανέγνωσε το ακόλουθο κείμενο που έλαβε από τη DIGEA:

Η εταιρεία DIGEA δύναται βάσει του Νόμου να εκπέμπει ψηφιακά το σήμα των Νομίμως Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών.
Το τελευταίο διάστημα ο Τ/Σ ALTER, τις εγκαταστάσεις του οποίου έχουν καταφανώς καταλάβει και ελέγχουν εργαζόμενοι του Σταθμού, μεταδίδει περιεχόμενο που δεν αποτελεί τηλεοπτικό πρόγραμμα, ούτε αφορά μόνον θέματα των εργαζομένων.

Το σήμα του Τ/Σ εκπέμπει μέχρι σήμερα ψηφιακά η εταιρεία μας, από τις εγκαταστάσεις της, αν και
για περισσότερο από έναν χρόνο η εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και ιδιοκτήτρια του Σταθμού δεν εξοφλεί το συμβατικό αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Με βάση τα ανωτέρω εκτιμούμε ότι η εταιρεία μας, η οποία εκπέμπει πλέον μη αδειοδοτημένο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης περιεχόμενο του Σταθμού ALTER, είναι εκτεθειμένη σε σημαντικό νομικό κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το ταχύτερο δυνατόν αν η εταιρεία μας μπορεί νομίμως να συνεχίσει να εκπέμπει το σήμα του Τ/Σ ALTER.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ALTER 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου