Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. ;;;

Μετά από το σχόλιο του κυρίου Δημήτρη Γεωργακόπουλου σχετικά με την ανάρτηση μας (εδώ), κάναμε μια έρευνα στο διαδίκτυο για την εταιρία Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. την οποία μας ανέφερε στο σχόλιό του. Πρόκειται για μια ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρία η οποία μαζεύει κόσμο για να φτιάξει στρατό και να ενισχύσει την αστυνομία.
Αναρωτιόμαστε ποια να είναι η σχέση της συγκεκριμένης εταιρίας με ακροδεξιά στοιχεία καθώς και με τις ρατσιστικές επιθέσεις τον τελευταίο καιρό. Σας παραθέτουμε την προκήρυξη της Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. η οποία υπάρχει στο facebook.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΤΕΚ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


1. Την κατάταξη στην ιδιωτική εταιρία Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. (εταιρία παροχής ασφαλείας στρατιωτικών και αστυνομικών καθηκόντων και παντός τύπου ασφαλείας ) ανεξαρτήτου αριθμό θέσεων για στελέχωση εταιρίας και δυναμικού ενεργούς φύλαξης από άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω ανεξαρτήτου φύλλου (άρρεν , θυλ. ). Καθώς επίσης και οι αντίστοιχες γραμματικές γνώσεις που απαιτούνται. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά θα καταταγούν και θα τοποθετηθούν σε μονάδες και υπηρεσίες της Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα υψηλής τεχνολογίας.

2. Ο όρος “υποψήφιος” και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν , αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Οι υποψήφιοι της Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. δύνονται να δηλώσουν επιθυμία εκπαιδεύσεως στο κέντρο της εταιρίας και εφόσον επιλεγούν και διέλθουν επιτυχώς το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης υποχρεωτικής παραμονής Υ.κτ ( 6μηνης διάρκειας η οποία χωρίζεται σε 3μηνη βασική και 3μηνη βαθμού και ειδικότητας) δύνονται να σταδιοδρομήσουν στην εταιρία.

4. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν ΕΛΛΗΝΕΣ πολίτες (άνδρες – γυναίκες) που έχουν τα προσόντα της παράγραφο 6 της παρούσης ανεξάρτητα αν έχουν εκπληρώσει ή ΟΧΙ τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

5. Επιπλέων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δικαιολογητικά πρώην Αξιωματικοί και Υπαξ. που ενώ υπηρετούσαν στις Ε.Δ. ως μόνιμοι ή εθελοντές ή εθελοντές 5ετούς (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ) παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία .Υποχρεούνται να φέρουν προσωπική αναφορά του λόγου και της αιτίας της πράξης αυτής.

6. Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη

- Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια.

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

- Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2) σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατεύσιμων.

- Να έχουν κατά περίπτωση τις γραμματικές γνώσεις που καθορίζονται στο παράρτημα “Α” κατά ειδικότητα και ανεξάρτητα αυτών.

- Άτομα από ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας γίνονται δεκτά με την προσκόμιση πιστοποιήσεις – βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ που ανήκουν.

- Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65μ).

- Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώματη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθηκόντων, ανυποταξία, λιποταξία καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.

- Να μην έχουν παραπεμθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα από τα παραπάνω.

- Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.

7 Οι κατατασσόμενοι κατατάσσονται ως P.M.C. δηλαδή επαγγελματίες στρατιώτες και ΟΧΙελευθεροεπαγγελματίες μισθοφόροι.

8 Με την συμπλήρωση 2ετούς υπηρεσίας όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις προάγονται με βάση την στρατιωτική ηγεσία τον αντίστοιχο βαθμό υπηρεσίας τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α -

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

******* ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΚΑΤΑΘΕΣΕΙ

- Απολυτήριο Ε.Δ.( Ένοπλων Δυνάμεων )

- Πιστοποιητικό τύπου (Α)

- Ακτινογραφία θώρακος με γνωμάτευση.

- Λευκό ποινικό μητρώο (0 μηδαμινό).

- Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη.

- Φωτοτυπία διπλώματος επικυρωμένη.

- Απολυτήριο : Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου Επικυρωμένα ( ότι πιο πρόσφατο )

- Πτυχία ,διπλώματα, γενικά αποδεικτικά γραμματικών γνώσεων.

- Αποδεικτικά : Πολεμικών τεχνών, καταδύσεων ερυθρού σταυρού και αυτοδυτών, ορειβασίας , σκοποβολής , κλπ. (αν διαθέτει κάτι από τα προαναφερόμενα )

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986.

- 6 φωτογραφίες ταυτότητας έγχρωμες.

- Ιατρικό ιστορικό (Ι/1) ,γνωμάτευση ιατρική, γενικές εξετάσεις.

- Ύψος :1,65 και πάνω.

- Ηλικία 18 και άνω.

- Αριθμός τραπέζης (για το λογιστήριο, πληρωμές).

- Πιστοποιητικό γέννησης.

- Βιβλιάριο Υγείας . (ανεξαιρέτου ασφαλιστικού φορέα)

- Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

- Βεβαίωση εργασίας (από παλαιότερη εργασία).

- Βιογραφικό.

- Βεβαίωση Α.Φ.Μ.

- Πιστοποιητικό δήμου -κοινότητας (αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας).

- Όσοι έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις ανεξαρτήτου σώματος να φέρουν αποδεικτικό χρόνου θητείας.

- Μισθοφόροι ,ενεργοί και μη , βεβαίωση προϋπηρεσίας

- Απολυόμενοι ειδικών δυνάμεων να φέρουν αποδεικτικά τίτλων αν και εφόσον υπάρχουν.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά από < > μέχρι

Τρόποι προσκομίσεις δικαιολογητικών:

Α). Μέσο ΕΛΤΑ (συστημένο EXPRESS). διεύθυνση Δομήνικου Θεοτοκοπούλου 4 Δήμος Καματερού – Καματερό , Τ.Κ. 13451. Tηλ. 210 501 2102 Κιν: 6944 041 662

Β). Μέσο e-Mail στο m.o.t.e.k_p.m.c@hotmail.com , motekpmc@gmail.com , motek_pmc@yahoo.gr , motek_pmc@gmx.com

Οι κατηγορίες PMC ( πρώην και νύν ) , εκπαιδευτές CQC και CQB παρακαλούνται όπως προσκομίσουν τα χαρτιά τους ιδιοχείρως στα γραφεία της εταιρίας μας .

Ώρες προσκόμισης δικαιολογητικών: 08:30 – 15:30 από Δευτέρα – Παρασκευή.

Υ.Σ. 1

Για λόγους ασφαλείας και ομοιομορφίας των δικαιολογητικών συνιστάτε η τοποθέτηση τους σε πλαστικό διαφανή φάκελο με ελάσματα και με την σειρά που αναγράφονται στην αίτηση. Επίσης η εταιρία σας γνωστοποιεί ότι το προσωπικό φυλάξεων θα πρέπει να περάσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 6μηνη εκπαίδευση η όποια είναι επί πληρωμής και ανέρχεται στα 4.800 Ευρώ τα όποια χρήματα η εταιρία τα ζητά για την αγορά βιοτικών αγαθών και των απαραίτητο εξοπλισμό τον όποιον θα σας παρέχει κατά την εκπαίδευση άλλα και έπειτα στην υπηρεσία σας. Για λοιπές πληροφορίες καλέστε μας στο προ αναφερόμενο τηλέφωνο.

Υ.Σ. 2

Το κέντρο αφορά για εκπαίδευση ανειδίκευτου προσωπικού ασφαλείας . Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τις προϋποθέσεις της Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. σε επίπεδο ασφαλείας περνούν κεκτημένη ή μερικός εκπαίδευση ανάλογα των δικαιολογιτικών – βιογραφικών οι οποίοι καταθέτουν.

Η όποια διευκόλυνση – διεκπεραίωση οικονομικού τομέα είναι συζητήσιμη ,

ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – δυνατότητα του ενδιαφερομένου.

Α) Επίσης θα ληφθεί υπόψην για την επιλογή των ενδιαφερομένων σε ειδικότητες γραφείων και μη οποιοδήποτε αποδεικτικό ειδικών γνώσεων διαθέτουν (π.χ. χειρισμός Η/Υ , επαγγελματικό δίπλωμα οδηγήσεις , διοίκηση επιχειρήσεων κλπ.)

Β) Δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνή γλώσσα , απαιτητέ να είναι επικυρωμένα για την γνησιότητα τους και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη.

Γ) Οι φερόμενη μεταλλίων εξόχου πράξεων και λοιπών παρασημοφορήσεων να φέρουν επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως σχετικού μεταλλίου.

Δ) Για παιδία πολυτέκνων ή πολύτεκνους :

Βεβαίωση επικυρωμένη από την ανώτατη συνομοσπονδία πολυτέκνων ( με την σφραγίδα τυχάνυν έγκυρο ).

Εάν τα παραπάνω ή άλλα δικαιολογητικά αποδειχτούν αναληθή ή πλαστά ή υποβληθούν για λόγους ανωτέρας βίας μετά την κατάταξη και διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατάταξη τους ως Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. PMC οι υποψήφιοι δεν καλούνται για κατάταξη ή εφόσον έχουν καταταγεί αποβάλλονται υπέχοντος και τις νομικές συνέπειες για ψευδή δήλωση θα διωχθούν με βάση το ιδιωτικό κα αστικό δίκαιο (αστυνομία και δικαστικές αρχές).

Γ. ΜΕΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ( PMC )

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ CQC , CQB ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ΕΩΣ 11

ΕΠΙΠΛΕΩΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ Α’ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ Β’ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ:
Νοσοκόμους – E.Σ. τραυματιοφορείς , απόφοιτοι ΤΕΙ- ΑΕΙ με εξειδίκευση και την ανάλογη προϋπηρεσία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία.
Αποκλειστικά : τραυματιοφορείς – νοσοκόμους οχημάτων , πεζοπόρα , αερομεταφορείς και ειδικευμένοι στον βιοχημικό πόλεμο
Νοσοκόμες με γνώση τουλάχιστον αγγλικών και ειδικεύσει στον τομέα των πρώτων βοηθειών και σε χειρουργεία ως εργαλιοδώτριες
Ακτινολόγοι ιατροί , βοηθοί ακτινολόγοι με εξειδίκευση επιπέδου και προϋπηρεσία σε μεγάλα νοσοκομεία ή διαγνώστηκα κέντρα.
Χειρούργοι , Θωρακοχειρούργοι , Αγγειοχειρούργοι ,Πλαστική χειρούργοι , Νευροχειρούργοι για αποκατάσταση σοβαρών τραυματισμών π.χ. εγκαύματα πάσης φύσεως προκληθέντα.
Ιατροί παθολόγοι και λοιπές ειδικότητες για επείγοντα περιστατικά
Ψυχολόγοι ,Ψυχαναλυτές με ειδικότητα ερευνών επικοινωνίας σε πάσχοντα περιστατικά (π.χ. μετατραυματικά κλπ.)
Οδοντίατροι, Οδοντοτεχνίτες και Γναθοχειρουργοί
Φαρμακοποιοί βοηθοί ιατροί με γνώσεις σε έρευνες του είδους τους.
Μικροβιολόγοι παντός ειδικότητας
Φυσικοθεραπευτές και ΦυσίατροιΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου