Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ALTER

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και με δ.τ. ALTER CHANNEL ανακοινώνει ότι δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα (μέχρι την 31 Μαρτίου 2011), την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2010, λόγω των συνεχόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων του προσωπικού της. Εκτιμάται ότι η εταιρεία θα μπορέσει να δημοσιεύσει την ως άνω έκθεση στις 8 Απριλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου