Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Εκτιμήσεις για ποσοστό 15,5% από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών


Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα παραμείνει αρνητικός το 2011 και αναμένεται να διαμορφωθεί στο -3,2%, ενδεχομένως και χαμηλότερα, γεγονός που δεν επιτρέπει την αποκλιμάκωση της υψηλής ανεργίας, εκτιμά το ΙΟΒΕ στην ετήσια έκθεσή του για την οικονομία.
Η εκτίναξη της ανεργίας στο 14,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2010 αντανακλά την απότομη βάθυνση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία από τα μέσα περίπου του προηγούμενου έτους. Δεδομένου όμως του χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις διακυμάνσεις της παραγωγικής δραστηριότητας, είναι πιθανή και νέα, σημαντική αύξηση της ανεργίας στις αρχές του 2011. Όμως, η αντίδραση στην απότομη πτώση του ΑΕΠ στο τέλος του 2010 και στη συνεχιζόμενη και φέτος ύφεση θα περιλαμβάνει και την αξιοποίηση της μεγαλύτερης ευελιξίας στη σύναψη εργασιακών συμβάσεων. Καθώς δεν μπορεί να είναι άμεση η προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις, οι αναλυτές του ΙΟΒΕ εκτιμούν ότι η αξιοποίησή τους θα λάβει μεγαλύτερη έκταση στη συνέχεια του έτους, μετριάζοντας τις αρνητικές συνέπειες της συνεχιζόμενης για τρίτο έτος συρρίκνωσης του ΑΕΠ στην απασχόληση. Ως αποτέλεσμα, η ανεργία θα κινηθεί κοντά στην περιοχή του 15,5% κατά μέσο όρο φέτος.
Η υψηλή ανεργία, οι εισοδηματικές αναπροσαρμογές τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και η χαμηλή ροή πιστώσεων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, θα αποτελέσουν τους κύριους παράγοντες εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης, χαλαρώνοντας ακολούθως τις πληθωριστικές πιέσεις του 2010, κατά το οποίο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,7% κατά μέσο όρο, από 1,2% το 2009. Η εξασθένηση του πληθωρισμού θα διευκολυνθεί και από την τεχνική επίδραση του υψηλού επιπέδου-βάση σύγκρισής του μετά τον Απρίλιο του 2010.

Να πράξουμε τα αυτονόητα
Ο βασικός κίνδυνος για την Ελλάδα είναι ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται είναι τόσο μεγάλη, ώστε οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και η ανάκαμψη των εξαγωγών της που ήδη παρατηρείται, ενδέχεται να μην επαρκούν για την αποκατάσταση θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή εξέλιξη του χρέους σε μεσοπρόθεσμη βάση και σε κοινωνική απογοήτευση. Αυτό το ενδεχόμενο απαιτεί ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, την εφαρμογή του προγράμματος των διαρθρωτικών αλλαγών (απελευθέρωση αγορών αγαθών και υπηρεσιών, ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας) χωρίς εκπτώσεις, καθώς και την άμεση αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας. Απαιτεί επίσης την ταχεία “επιστράτευση” των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων των κρατών-μελών, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη μέσω επενδύσεων σε υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα χαμηλή απορροφητικότητα των πόρων του ΚΠΣ.


http://www.makthes.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου