Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Φόρος βλακείας 3 εκ ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο


Νέος φόρος βλακείας επιβλήθηκε χθες στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που καταδίκασε την χώρα μας να καταβάλει εφάπαξ πρόστιμο 3 εκ ευρώ στον λογαριασμό «Ίδιοι Πόροι της ΕΕ».

Το πρόστιμο αφορά την εκπρόθεσμη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της σχετικής με την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων κοινοτικής οδηγίας.

Στο σκεπτικό του, το Δικαστήριο αναφέρει πως η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης οδηγίας είναι πολύ σημαντική για το αίσθημα ασφάλειας και την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς η εφαρμογή της σχετίζεται και με την αποζημίωση θυμάτων με διασυνοριακό χαρακτήρα.

Η οδηγία έπρεπε να είχε ενσωματωθεί ως την 1η Ιουλίου 2005. Κατόπιν προσφυγής της Κομισιόν, το Δικαστήριο εξέδωσε το 2007 πρώτη απόφαση με την οποία επιβεβαιωνόταν η μη τήρηση της προθεσμίας εκ μέρους της Ελλάδας.

Τον Οκτώβριο του 2009 η Κομισιόν άσκησε δεύτερη προσφυγή, καθώς η Ελλάδα δεν είχε εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου, και πρότεινε ημερήσιο πρόστιμο 7.532,80 ευρώ (ανά ημέρα καθυστέρησης από την έκδοση της δεύτερης δικαστικής απόφασης και μέχρι την εφαρμογή) και εφάπαξ πρόστιμο που θα προέκυπτε από τον πολλαπλασιασμό του ημερήσιου ποσού των 10.512 ευρώ με τον αριθμό των ημερών από την απόφαση του 2007 μέχρι την επόμενη απόφαση, εκτός και αν στο μεταξύ είχε ενσωματωθεί η οδηγία, οπότε το πρόστιμο θα επιβαλλόταν μέχρι την ημέρα της ενσωμάτωσης.

Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την οδηγία στις 18 Δεκεμβρίου 2009. Με την τωρινή απόφασή του το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η χώρα μας καθυστέρησε σημαντικά και πως η διάρκεια της παράβασης (29 μήνες) υπήρξε υπερβολικά μεγάλη.

Δεν αποδέχθηκε μάλιστα στις αιτιάσεις της Ελλάδας σχετικά με τις εσωτερικές δυσχέρειες και επέβαλε το πρόστιμο των 3 εκ ευρώ με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην κρίση του σχετικά με την ικανότητα πληρωμής εκ μέρους της χώρας μας.

www.elzoni.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου