Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Ιδιωτικοποιήσεις και ξεγύμνωμα του Έλληνα με στόχο 26 δισ ως το 2015-Δείτε το "πακέτο"

Ιδιωτικοποιήσεις και ξεγύμνωμα του Έλληνα με  στόχο 26  δισ ως το 2015-Δείτε το πακέτο
Με ένα ξεγύμνωμα επιπλέον μέτρων 3 δισ. ευρώ που θα ζήλευε και ο φωτογράφος Σπένσερ Τιούνικ ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε το
μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής πολιτικής που περιλαμβάνει μεν τα μέτρα ύψους 23 δισ. ευρώ έως το 2015 που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση αλλά και πρόβλεψη για επιπλέον μέτρα 3 δισ. ευρώ για να καλυφτούν οι κίνδυνοι και οι αποκλίσεις που καταγράφει φέτος ο προϋπολογισμός.


Το πρόγραμμα που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών περιλαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις των μέτρων και μια γενική ποσοτικοποίηση τους.

Προβλέπονται νέα σχέδια αναδιάρθρωσης για την ΕΡΤ και την ΕΑΒ, σε εξορθολογισμό τιμολογίων των ΔΕΚΟ και αύξηση του ωραρίου στο δημόσιο από τις 37 στις 40 ώρες, την καθιέρωση δυνατότητας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών για εργασία εκτός δημοσίου.

Αναφέρονται σχέδια για καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών και τελωνείων, υπηρεσιών εξωτερικού (πρεσβείες, προξενεία, γραφεία τύπου κτλ), αστυνομικών τμημάτων, σχολείων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατοπέδων, γενικότερα φορέων του ευρύτερου δημοσίου.

Πρόβλεψη υπάρχει σε επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων, σε αλλαγές στα επικουρικά ταμεία, σε ενιαίο φορέα παροχής κοινωνικών παροχών.

Στο πρόγραμμα γίνεται λόγος για εξορθολογισμό και εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων μόνο, αλλά και για στόχευσης προνοιακών επιδομάτων.

Μέτρα 2 δισ. ευρώ στο Δημόσιο (μισθοί)

-Εφαρμογή του κανόνα 1:5 στις προσλήψεις

-Μείωση των συμβασιούχων τουλάχιστον 10% κατ' έτος

-Αύξηση του ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα

-Μείωση αμοιβόμενων επιτροπών

-Μείωση υπερωριών

-Καθιέρωση δυνατότητας μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών για εργασία εκτός δημοσίου

-Περιορισμός των κενών οργανικών θέσεων και των θέσεων ευθύνης

-Αναπροσαρμογή αριθμού εισακτέων στις παραγωγικές σχολές


Μείωση λειτουργικών δαπανών (2,5 δισ. ευρώ)


-Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις αγορές στο Δημόσιο
-Μείωση όλων των δαπανών για τηλεπικοινωνίες μέσω του «Σύζευξις»

-Εξορθολογισμός δαπανών ενέργειας

-Μείωση των δαπανών για ενοίκια με αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου

-Δραστική μείωση άλλων λειτουργικών δαπανών στα Υπουργεία και σε δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσιες σχέσεις κ.λπ.)

-Περαιτέρω μείωση άλλων δαπανών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (δαπάνες μετακίνησης Τύπου, κόστος διαχείρισης ΠΔΕ κ.λπ.) με στόχο επιπλέον εξοικονόμηση 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ

Καταργήσεις συγχωνεύσεις φορέων (1,1 δισ. ευρώ)

-Επαναξιολόγηση αντικειμένου και δαπανών όλων των φορέων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο

-Νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ)

-Καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών και τελωνείων

-Καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών του εξωτερικού (πρεσβείες, προξενεία, γραφεία Τύπου κ.λπ.)

-Μείωση αριθμού αστυνομικών τμημάτων

Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ (2,3 δισ. ευρώ)

-Εντατικοποίηση πλάνων αναδιάρθρωσης και επικέντρωση στα έσοδα ΟΣΕ και ΟΑΣΑ

-Νέα σχέδια αναδιάρθρωσης για νέες ΔΕΚΟ (π.χ. ΕΡΤ, ΕΑΒ κ.λπ.)

- Έσοδα από νέες εμπορικές δραστηριότητες

-Εξορθολογισμός τιμολογίων

-Αύξηση παραγωγικότητας

Μείωση αμυντικών δαπανών (1,2 δισ. ευρώ)

-Εξοικονόμηση από το εξοπλιστικό πρόγραμμα

-Μείωση λειτουργικών δαπανών

-Μειώσεις στρατοπέδων

-Εξορθολογισμός προμηθειών

Εξορθολογισμός δαπανών υγείας (1,2 δισ. ευρώ)


-Μείωση κόστους ανά περιστατικό

-Νέος υγειονομικός χάρτης της χώρας

-Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μονάδων

-Σύστημα κεντρικών προμηθειών

-Επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων

Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης (1,5 δισ. ευρώ)


-Προμήθειες νοσοκομείων

-Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

-Καλύτερος έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλιστικών ταμείων

-Επέκταση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων

Μείωση Δαπανών ασφαλιστικών ταμείων (2,5 δισ. ευρώ)

-Μείωση ελλειμμάτων επικουρικών ταμείων και διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους

-Εξορθολογισμός κοινωνικών επιδομάτων και εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων

-Ενιαίος φορέας παροχής κοινωνικών παροχών

-Στόχευση προνοιακών επιδομάτων

Φορολογικά μέτρα 3,5 (δισ. ευρώ)


-Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

-Μεγαλύτερος αριθμός και περισσότερο στοχευμένοι τακτικοί και προσωρινοί έλεγχοι

-Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων στις μεσαίες - μεγάλες επιχειρήσεις

-Αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων φυσικών προσώπων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία

-Αποτελεσματικότερη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και προστίμων

-Αύξηση εσόδων από κεφάλαια διαφυγόντα στο εξωτερικό

-Αποτελεσματικότερη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας

-Αποδοτικότερη καταπολέμηση λαθρεμπορίου

Μείωση φοροαπαλλαγών (2 δισ. ευρώ)

-Κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων χωρίς κοινωνικό ή αναπτυξιακό όφελος

-Επαναξιολόγηση όλων των απαλλαγών σε έμμεσους και άμεσους φόρους

-Εφαρμογή κοινωνικών κριτήριων στο ύψος των απαλλαγών και εκπτώσεων

-Επανεξέταση των φόρων υπέρ τρίτων

Καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής 3,5 δισ. ευρώ

-Δίκαιες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές εισφορές

-Μείωση δραστικά του ποσοστού ανασφάλιστης εργασίας από το 26% στο 12%

-Νέο πλαίσιο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, αυστηρότεροι έλεγχοι

-Κίνητρα για την συμμόρφωση με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις

-Κοινοί εισπρακτικοί μηχανισμοί στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό σύστημα

Αύξηση εσόδων ΟΤΑ (0,6 δισ. ευρώ)

-Αύξηση εσόδων από τέλη, δικαιώματα και άλλα έσοδα των ΟΤΑ λόγω της ενοποίησης των Οργανισμών και την εκμετάλλευση οικονομικών κλίμακας στον εισπρακτικό μηχανισμό

-Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας

http://www.blog.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου