Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

60 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σιθωνίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής.

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (για τη μεταφορά προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Δημοτική Σελίδα Ενότητα Τορώνης, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Κωτσίδη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 23753-50200-202). 2) Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κΠαπαστόϊκου Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 23750-92248), 3) Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Γρηγοριάδου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 23750-31913), 4) Δημοτική Κοινότητα Μαρμαρά, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κΓκιζκή Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 23750-71242/72006)., 5) Δημοτική Κοινότητα Νικήτης, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κ.Χολογγούνη Αθανασίας (τηλ. επικοινωνίας: 23753-50105).

Πηγή: diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου