Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Κίνδυνος ασθενειών από τα σκουπίδια

Κίνδυνος ασθενειών από τα σκουπίδια

Κίνδυνος ασθενειών από τα σκουπίδια

Οδηγίες για την αποφυγή λοιμώξεων

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από τη συσσώρευση απορριμμάτων, που δημιουργήθηκε λόγω της μη αποκομιδής τους από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η συσσώρευση απορριμμάτων σε πολλά σημεία της πόλης λόγω της μη τακτικής αποκομιδής τους από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά υγειονομικά προβλήματα.

Τα προβλήματα δημιουργούνται λόγω του όγκου των απορριμμάτων και της μακροχρόνιας έκθεσής τους στο περιβάλλον, με συνέπεια την ανάπτυξη μικροοργανισμών, ειδικά στα οργανικά απορρίμματα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διασπορά τους γύρω από τα σημεία των κάδων, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων όπως γαστρεντερίτιδας και άλλων εντερολοιμώξεων, με τη διασπορά των μικροοργανισμών από τα αναπτυσσόμενα έντομα τις κατσαρίδες και τα ποντίκια αλλά και με την απευθείας έκθεση των πολιτών σε αυτά.

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους πολίτες:

· Να αποφεύγουν την καθημερινή απομάκρυνση των απορριμμάτων από τις κατοικίες τους και την απόρριψή τους στους όγκους των ήδη εκτεθειμένων σκουπιδιών.

· Να κρατούν τα σκουπίδια στις κατοικίες τους, κλεισμένα ερμητικά σε ανθεκτικές πλαστικές σακούλες και σε χώρους με χαμηλή σχετικά θερμοκρασία (λ.χ. βεράντες, αποθήκες κτλ).

· Να αποφεύγουν με οποιοδήποτε τρόπο την επαφή ή άμεση έκθεσή τους στους όγκους των απορριμμάτων. Ειδικά, να μη επιτρέπουν τα παιδιά να συγκεντρώνονται και να παίζουν στα σημεία συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων σκουπιδιών, όπως λ.χ. στις πλατείες και στους ακάλυπτους γενικά χώρους.

· Να φροντίζουν με οποιοδήποτε τρόπο να αποτρέπουν τη διασπορά των απορριμμάτων (λ.χ. με το παρκάρισμα κτλ)

· Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων να αποφύγουν την προσέγγιση των ζώων στα σκουπίδια

Επίσης, συνιστάται οι πολίτες να δίδουν ιδιαίτερη φροντίδα στην τήρηση της καθαριότητας στις κατοικίες τους, καθώς και στην ατομική τους υγιεινή.
  http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου