Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Το νέο "ολοήμερο" σχολείο

ΣXOΛEIO έως τις 4 το απόγευμα με διάλειμμα μιας ώρας για γεύμα, με ενοποίηση μαθημάτων και με έμφαση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, αλλά και σε εξωσχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του επονομαζόμενου νέου επιστημονικού πεδίου «Σχολική και Kοινωνική Zωή» περιλαμβάνει η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το Ολοήμερο Γυμνάσιο και Δημοτικό. Η πρόταση αυτή θα παρουσιαστεί σήμερα σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ). Σύμφωνα με την πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:

– Στο Δημοτικό η σχολική μέρα θα ξεκινάει στις 8:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι. Στο διάστημα αυτό θα ενταχθεί μία ώρα για γεύμα και διάλειμμα και μικρότερα διαλείμματα μεταξύ των μαθημάτων. Στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού προτείνεται η σχολική μέρα να λήγει στις 3:30 μ.μ.

– Στο Γυμνάσιο η σχολική μέρα ξεκινάει στις 8:00 π.μ. και λήγει στις 4:00 μ.μ. Προτείνεται μισή ώρα διάλειμμα για γεύμα, καθώς και διαλείμματα ενδιάμεσα των μαθημάτων.

- Πρόσθετες διδακτικές ώρες: Θα περιλαμβάνουν ζώνη για ξένες γλώσσες και τουλάχιστον 5 πρόσθετες ώρες την εβδομάδα που θα εντάσσονται στο νέο επιστημονικό πεδίο «Σχολική και Kοινωνική Zωή». Το νέο αυτό πεδίο αφορά την προσωπική μελέτη των μαθητών, εργασίες που θα προτείνονται στο πλαίσιο διδακτικών αντικειμένων σε θέματα όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός και οι νέες τεχνολογίες.

Μαθήματα με συναφές διδακτικό πεδίο θα διδάσκονται σε ενιαίες ζώνες όπου αντί να απλώνεται ένα αντικείμενο σε όλα τα χρόνια του Γυμνασίου, μπορεί να γίνει η διδασκαλία του σε μία χρονιά (ή δύο). Τα νέα ενοποιημένα διδακτικά αντικείμενα που προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνίστανται στα εξής: 1. Γλώσσα, 2. Ξένες Γλώσσες, 3. Μαθηματικά, 4. Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον και Τεχνολογία, 5. Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας, 6. Τέχνες, 7. Σχολική και Κοινωνική Ζωή, 8. Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου