Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Αστικό πράσινοΚΕΡΚΥΡΑ. Μετά τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και το Οικονομικό Επιμελητήριο, το ΤΕΕ επανέρχεται με τις προτάσεις του για τον χώρο, αμφιβάλλοντας για τα στατικά του π. νοσοκομείου, προτείνοντας επέκταση του αστικού πράσινου σε συνδυασμό
με χώρους στάθμευσης. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΚ/ΤΕΕ), ασχολήθηκε με το ζήτημα της επανάχρησης του κτηρίου που στέγαζε μέχρι πρότινος το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Κέρκυρας και της αξιοποίησης του ευρύτερου χώρου στον οποίο αυτό βρίσκεται. Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από διεξοδική συζήτηση, κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις - θέσεις του ΤΚ/ΤΕΕ, που θεωρεί ότι στηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης.
Εξ-ορθολογισμός του χώρου
Αναφορικά με τις δυνητικές νέες χρήσεις, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τόσο την προβληματική της περιοχής όσο και της πόλης. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν ορθολογικό να αποκτήσει η περιοχή μονοσήμαντες χρήσεις που θα τη μετέτρεπαν σε νέο κέντρο, εντείνοντας τα κυκλοφοριακά προβλήματα και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Το ακίνητο του παλαιού νοσοκομείου θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σύνδεση του φυσικού με το δομημένο περιβάλλον και τον εξορθολογισμό του χώρου στη σύγχρονη πραγματικότητα. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και τις χρήσεις γης, οι οποίες αποτυπώνονται στο σχετικό χάρτη, αλλά και το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, προτείνουμε:
Προτάσεις αξιοποίησης του οικοπέδου
Ενοποίηση του οικοπέδου του νοσοκομείου με το οικόπεδο του παλαιού εγκαταλελειμμένου γηροκομείου για την προστασία και διατήρηση του άλσους του λόφου Αβράμη και αξιοποίηση του κτιρίου του (γηροκομείου).
Εκπόνηση μελέτης για τις χρήσεις με συγκεκριμένο κτιριακό πρόγραμμα και ταυτόχρονη εξέταση της κατεδάφισης του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου, αν αποδειχθεί ότι η ασφαλής επανάχρησή του, που θα πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς (κτιριοδομικός, αντισεισμικός, ΚΕΝΑΚ, ...) κοστίζει περισσότερο από την κατασκευή νέων σύγχρονων κτηρίων για την κάλυψη των αναγκών που συζητούνται από τους διάφορους φορείς και τελικά θα αποφασιστεί να προωθηθούν.
Χρησιμοποίηση παρόδιου τμήματος του οικοπέδου για τη φυσική κατάληξη του άλσους μέσα στον αστικό ιστό. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί πρόσβαση προς το άλσος προκειμένου να αξιοποιηθεί με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους και θα ενταχθεί το πράσινο στον αστικό ιστό αλλά και στη ζωή της πόλης.
Μελέτη ανάπλασης του ευρύτερου χώρου, χωρίς αποκλεισμό κατασκευής μικρών έργων με ήπιες χρήσεις (αθλητισμός- πολιτισμός), προκειμένου να τον αγκαλιάσει και να τον χρησιμοποιήσει η νεολαία του νησιού, η οποία πιστεύουμε ότι θα τον εντάξει με ομαλό τρόπο στη ζωή της πόλης.
Αξιοποίηση του οικοπέδου, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης και ορισμένων από τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στην προοπτική του συνεδριακού τουρισμού (χώρος στάθμευσης κλπ).
http://www.blogger.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου