Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

 Λακωνία: Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών/τριων 2010-2011

Η Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. Φ.361.1/133/40595/Δ1/04-04-2011 Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  καλούνται οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, οι οποίοι:
α) δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους Πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-11 να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους εν λόγω πίνακες και
β) έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους Πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-11 και δεν έχουν ακόμη προσληφθεί, να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης των περιοχών προτίμησής τους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε μία μόνο  Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από 05-04-2011 μέχρι 11-04-2011.
Η σχετική εγκύκλιος έχει αναρτηθεί:
α) στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  HYPERLINK "http://www.minedu.gov.gr" www.minedu.gov.gr, στον υπερσύνδεσμο « Προσλήψεις», και
β) στο δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://dipe.lak.sch.gr, στον υπερσύνδεσμο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ»,
γ) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 27310 21767 (κ. Γεωργία Διαμαντοπούλου) και 27310 26503 (κ. Δέσποινα Ζαχαρίου):

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δρ., Μ.Α., Μ.Sc., ΦΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

http://www.eleftheriaonline.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου