Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση υπ. Παιδείας για τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων ΕΠΑΛ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ο ορισμός των ειδικών εξεταστικών κέντρων για τη συμμετοχή των υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α΄) που εξετάζονται προφορικά στις πανελλήνιες εξετάσεις 2011 και η κατανομή των υποψηφίων σε
αυτά έγινε με την αριθ. Φ.151/46637/Β6/15.4.2011 Υπουργική Απόφαση. Πρόκειται για 1.152 υποψηφίους από τους οποίους οι 166 προέρχονται από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης και μετακινούνται για εξέταση στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι και από τους λοιπούς νομούς μετακινούνται στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας- Θεσσαλονίκης.

Ο μέγιστος αριθμός μεταξύ αυτών των υποψηφίων εξετάζεται προφορικά, επειδή αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση, λόγω προβλημάτων δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας, δυσορθογραφίας ή προβλημάτων στα άνω άκρα κ.α. Οι εξετάσεις αυτές δεν αφορούν υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις για τους οποίους η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει τη διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις και σε ποσοστό θέσεων 5%.

Ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικό εξεταστικό κέντρο και περιοχή προέλευσης καθορίστηκε με τρόπο που να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές εξετάζονται σε μαθήματα διαφορετικών ειδικοτήτων τα οποία ανέρχονται σε 31 με ελάχιστους εξεταζόμενους σε κάποιες ειδικότητες και δεν είναι εύκολο να εξευρεθούν καθηγητές για την εξέτασή τους.

Είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του αδιάβλητου, αφού πρόκειται για προφορικές εξετάσεις, οι καθηγητές-εξεταστές όχι μόνον να μην προέρχονται από σχολεία της περιοχής των εξεταζομένων, αλλά να υπάρχουν και καθηγητές ειδικοτήτων, ώστε οι εξετάσεις αυτές να μπορούν να ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια λειτούργησαν επιπλέον ειδικά εξεταστικά κέντρα σε Χανιά, Ηράκλειο, Ρόδο και Πάτρα και προέκυψαν προβλήματα εξεύρεσης εξεταστών-καθηγητών στη Ρόδο και στην Κρήτη για τη διεξαγωγή των ειδικών προφορικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ. Το Υπουργείο έλαβε πλέον μέριμνα και καθόρισε τα ειδικά εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων ΕΠΑΛ Α΄ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την απάλειψη κάθε πιθανότητας επανάληψης προβλημάτων σχετικά με την παρουσία εξεταστών καθηγητών κατά τη διαδικασία των εξετάσεων.

www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου