Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011

Συνεργασία Σερρών και Πέτριτς για υπόγεια και επιφανειακά ύδατα


Με στόχο την ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων του δήμου Σερρών, Σιντικής, Ηράκλειας, Βισαλτίας και δήμων της περιοχής του Μπλαγκόεβγκραντ, η ΔΕΥΑΣ υποβάλλει πρόταση στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 interreg III, με εταίρο το φορέα ύδρευσης του δήμου Πετριτσίου Βουλγαρίας. Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν την  Τρίτη (7/6) οι πρόεδροι των δύο φορέων Θεόδωρος Αραμπατζής και  Ognyan Georgiev Devedzhiev στα γραφεία της Επιχείρησης στις Σέρρες.
Η πρόταση, που γίνεται στον άξονα ποιότητας ζωής, με αντικείμενο το έργο «water life-πόσιμο ύδωρ και ποιότητας ζωής», δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑΣ να προβαίνει σε φυσικοχημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις παραμέτρους που προβλέπονται από την εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να προτείνει μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης, της κακής χρήσης και της υπερεκμετάλλευσης των υδατικών πόρων.
Προς το σκοπό αυτό το πρόγραμμα προβλέπε ι: την προμήθεια εξοπλισμού χημείου με όργανα βασικά και απαραίτητα για την εκτέλεση των αναλύσεων που αναλαμβάνει ο κύριος φορέας που είναι η ΔΕΥΑΣ, εργασίες υποδομών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου θα λειτουργήσει το εργαστήρι, προμήθεια μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες λήψης στοιχείων,
συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και δράσεις προβολής, προμήθεια και τοποθέτηση μετρητών υπολειμματικού χλωρίου και αντίστοιχων μετρητών παροχής νερού και πίεσης σε σημεία των δήμων.
Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 1.564.000 Ευρώ και χρηματοδοτείται με 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% από εθνικούς. Εντός των ημερών υπογράφονται και οι προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους του Νομού.
Η ΔΕΥΑΣ αναπτύσσεται και εντείνει τον αγώνα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τωνΣερραίων καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου