Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Έγγραφο «φωτιά» για το πολιτικό σύστημα της χώρας και για τους χιλιάδες άνεργους της Ελλάδας

Με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αποκαλύπτει σήμερα το trikalanews.gr, μεταφέρονται 4 εργαζόμενοι της «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και ζητείται «ο υπολογισμός του ύψους της δαπάνης που θα προκληθεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα επόμενα οικονομικά έτη, προκειμένου να υπογραφεί το σχέδιο της κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στη μεταφορά των υπαλλήλων».

Σύμφωνα με το έγγραφο, πρόκειται για τους Α.Κ. Χ.Μ, Γ.Π. διοικητικούς Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και της Α.Κ. Τεχνολόγου Δασοπονίας, όλοι κάτοικοι Τρικάλων που μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφεραν να μετατρέψουν τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα μεταφερθούν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως προβλέπει ο Ν. 3895/2010 για την ΑΓΡΟΓΗ…

Οι προσλήψεις τους, έγιναν από
τον Φεβρουάριο του 2009 έως και τον Ιούλιο του 2009. Στην περίπτωση μάλιστα του ενός εκ των τεσσάρων η πρόσληψη του έγινε στις 21 Ιουλίου του 2009 (δύο μήνες πριν τις εκλογές) και έγινε αορίστου χρόνου (!!)…

Η περίπτωση άλλου ενός εκ των τεσσάρων, καθώς όπως αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας: «Η από 13-02-2009 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (!), μετατρέπεται στις 13-4-2009 ( μέσα σε δύο μήνες (!!!!!) με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας (!!!) σε σύμβαση αορίστου χρόνου(!!!!) και στις 15-4-2009 υπογράφεται η νέα σύμβαση (!!!!)…

Οι τέσσερεις κάνανε χρήση των διατάξεων του νόμου 3895/2010 για την «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα», αλλά στο Υπουργείο δεν αναρωτήθηκαν προφανώς για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι μετατροπές των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου…

Αφιερωμένο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ στους χιλιάδες συμβασιούχους του Δημοσίου που εργάζονταν για χρόνια σε Υπηρεσίες και απολύθηκαν με …συνοπτικές διαδικασίες…

http://www.trikalanews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου