Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012

All-In οι Τράπεζες…προτεραιότητα η επιβίωση

Οι έλληνες τραπεζίτες μέχρι πρότινος ήθελαν να διαφυλάξουν τις επενδύσεις τους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία, τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε πηγή σημαντικών εσόδων. Η συνεισφορά των κερδών από το εξωτερικό στα συνολικά τους µεγέθη έφτασε σε επίπεδα που επέτρεψαν την τελευταία διετία, µετά το ξέσπασµα της κρίσης, την αντιστάθµιση των ζηµιών που καταγράφονται στην ελληνική αγορά. Σήµερα η ρευστοποίηση µονάδων εκτός Ελλάδος αποτελεί µέρος των σχεδίων που εκπονούν οι τραπεζίτες για να αναπληρώσουν τα κεφάλαια που θα χαθούν. Δυστυχώς οι τράπεζες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πουλήσουν τα λεγόμενα «ασημικά» τους. Ηδη η Eurobank έχει συμφωνήσει την πώληση της Polbank στην Πολωνία στην Raiffeisen, ενώ αναζητεί αγοραστή και για την τουρκική θυγατρική της, Tekfen. Επίσης η Τράπεζα Πειραιώς ανέθεσε στην Barclays Capital να λειτουργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πώληση της θυγατρικής της στην Αίγυπτο, Piraeus Bank Egypt. H διαδικασία πώλησης θα ξεκινήσει αμέσως. Kαι φυσικά είναι γνωστή η πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας να διαθέσει ποσοστό έως και
20% της Finansbank.

Η Marfin Popular Bank πώλησε το σύνολο της συμμετοχής της (70,4%) στη θυγατρική της στην Εσθονία, MARFIN PANK EESTI AS (MPE), έναντι 6,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον η ΜΡΒ εκχώρησε στην UKRSELHOSPROM PCF LLC το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της που προκύπτουν από δάνειο μειωμένης εξασφάλισης χορηγηθέντος στη ΜΡΕ, λαμβάνοντας για την εκχώρηση το ισόποσο του υπολοίπου του δανείου, ύψους 4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η ΑΤΕbank ολοκλήρωσε την εξαγορά ποσοστού 9,27% της ATEbank Romania, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 84% σε 93,27%. Παράλληλα, όμως, προσέλαβε σύμβουλο για τη διενέργεια διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της στην ATEbank Romania.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στην Αυστραλία, (Bank of Cyprus Australia), στην Bendigo. Το τίμημα πώλησης εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και η πώληση υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Αυστραλίας και της Κύπρου.

bankwars

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου