Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

Απόφαση-σταθμός του πρωτοδικείου Αθήνας για την εκ περιτροπής εργασία

Η μονομερής, αδικαιολόγητη και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους εργαζόμενους, επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας εκ μέρους των εργοδοτών είναι παράνομη, όπως αποφάνθηκε το Μονομελές Πρωτοδικείο (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων) με την υπ’ αριθμ. 4424/2012 απόφασή του.

Σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ο εργοδότης πρέπει να επικαλείται περιορισμό των δραστηριοτήτων του και να προχωρεί σε διαβουλεύσεις με τα σωματεία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν, με το σύνολο των εργαζομένων.

Ειδικότερα, στο σκεπτικο της απόφασης, που εξέδωσε η πρόεδρος Ελένη Βαμβακά και δημοσιεύθηκε στην “Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου” (τεύχος 11/2012), αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
  • σε περίπτωση περιορισμού των δραστηριοτήτων του εργοδότη τότε αυτός μπορεί “αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 260/2006 και του Ν. 1767/1988″.
  • “για την επιβολή από τον εργοδότη της εκ περιτροπής εργασίας στην επιχείρηση απαιτείται αφενός να συντρέχει η ουσιαστική προϋπόθεση του περιορισμού της δραστηριότητάς του και αφετέρου να γίνει ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, στην περίπτωση δε που δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, η ενημέρωση και η διαβούλευση να γίνει με το σύνολο των εργαζομένων”.
  • Η αλλαγή στο περιεχόμενο των συμφωνιών των συμβάσεων με το προσωπικό – και μάλιστα με τρόπο επαχθή για τους εργαζομένους – είναι ένα δικαίωμα που δίνεται στον εργοδότη κατ’ εξαίρεση και για το λόγο αυτό ” οι προϋποθέσεις για την άσκησή του (της εκ περιτροπής εργασίας) είναι αυστηρές και για να εφαρμοστεί πρέπει ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας να είναι πολύ σοβαρός με μόνιμα χαρακτηριστικά, όχι όταν απλώς μια επιχείρηση έχει ταμειακές δυσχέρειες ή όταν υπάρχει άσχημη συγκυρία στην αγορά”.
  • Για να προσφύγει ο εργοδότης μονομερώς στην εκ περιτροπής εργασία δεν απαιτείται να τίθενται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ωστόσο, “δεν αρκεί η επίκληση από την πλευρά του εργοδότη οποιωνδήποτε οικονομικών προβλημάτων ή οποιουδήποτε περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησής του. Εφόσον η εκ περιτροπής εργασία επιβάλλεται ως ηπιότερη εναλλακτική λύση προκειμένου να αποτραπούν απολύσεις, θα πρέπει ο περιορισμός των δραστηριοτήτων να έχει μια τέτοια έκταση, που να απειλεί άμεσα τις θέσεις εργασίας”.
  • Ο εργοδότης “έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση με το προσωπικό του για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτή την επιχειρηματική απόφαση, να δώσει τα οικονομικά στοιχεία και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων”.
Στην περίπτωση που δεν γίνει ενημέρωση “με διαβίβαση στοιχείων, ώστε να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι της πρόσφατης και της πιθανής εξέλιξης των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, καθώς και της κατάστασης, της διάρθρωσης και της πιθανής εξέλιξης της απασχόλησης σε αυτή (επιχείρηση) και δεν δοθεί από τον εργοδότη ένα χρονικό διάστημα διαβούλευσης, τότε η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας θα είναι παράνομη”.

Η απόφαση αφορά την υπόθεση εργαζομένων εταιρείας βρεφικών ειδών, οι οποίοι δικαιώθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι τους επιβλήθηκε αναιτιολογήτως η εκ περιπτροπής εργασία.

Ο επιχειρηματίας, συγκεκριμένα, κατά του οποίου στράφηκαν με ασφαλιστικά μέτρα οι εργαζόμενοι, διατηρεί πέντε καταστήματα βρεφικών ειδών στο νομό Αττικής και 14 στην υπόλοιπη Ελλάδα – απασχολεί 61 άτομα προσωπικό – και κάλεσε τους εργαζομένους να υπογράψουν συμπληρωματικές συμβάσεις, που μεταξύ των άλλων, προέβλεπαν αποδοχή αλλαγής του τόκου παροχής υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να υπογράψουν τις συμβάσεις αυτές.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε στους εργαζομένους η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, προσθέτοντας ότι προκειμένου να μην πραγματοποιηθούν απολύσεις θα καθιερωθεί η εκ περιτροπής εργασία.

Επίσης, ανακοινώθηκαν περιορισμένα οικονομικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατόπιν η εργοδοτική πλευρά κάλεσε ορισμένους υπαλλήλους να υπογράψουν συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας, οι οποίοι και αρνήθηκαν.

ΠΗΓΗ: direct NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου